Το ποντίκι


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το ποντίκι

Το ποντίκι-14032019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Το ποντίκι

Οπισθόφυλλο Το ποντίκι-14032019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

www.topontiki.gr
μπρα με να σε μετρω
art
ΠΟΝΤΙΚΙ
να περναμε τον καιρο
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 / ΤΙΜΗ: 2€ Φ. 2064
ΠΑΤΙ ΕΠΕΣΕ ΣΤΑ ΤΑΡΤΑΡΑ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
Με είπες δημοσκόπο
και έμεινα στον τόπο
> Ποιες ΠΟλΙΤΙΚές - ΚΟΙνωνΙΚές αλλαγές της εποχής των μνημονίων θολώνουν τα κριτήρια ψήφου
ποια οικονομικά «τυράκια» και ποιες διαφορές οδεύουν προς την κάλπη ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ.
ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ 351
βοΡΕΙο
ΣΚΕΠΤοΜξΝοΣ 447
ΝΟΤΙΟ ΓΚΑΛOΠ
ΣΚΕΠΤοΜΕΝ0Σ 29/
ΑΝΑΤ0ΛΙΚ0 ΜΑΛΟΤΤ
ΣΚξΠΤοΜΕΝοΣ 4ΙΧ
ΔΥΤΙΚΟ
ΔΕΝ ΞΕΡ2 ΔΕΝ ΑπΑΝΤ2
ΑΛβΕΡΤοΣ ΑιΝΣΤΑΙΝ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο