Πατρίς Sport


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πατρίς Sport

Πατρίς Sport-12102018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Μονόδρομος η νίκη την Εθνική ΚόνΤρα σΤην
ΣΤΙ.ΜΞΗΣ Στα« ΣΤΙ.Ν
«Απέδωσαν οι κόποι
για έναν μεγάλο ΟΦΗ»
Δίνει δύο ματς
στιτν Αθήνα
Σήμερα
το Α
Σήμερα
η αώφαση
τη σεντρα
"-a ΠΑΕ O TEKN“: "-Τ
Προσήλωση στην κοινή αγωνιστική φιλοσοφία
ΤΟ ΤΟ THE ησι
Θυμίζει κάτι από τη χαμένη του αίγλη...
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ
ΑΝΔΡΕΣ THE ΕΚΑΣΚ
κ
ΗΡΑΚΛΙΙΟ
A uportAT

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο