Μatchmoney


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μatchmoney

Μatchmoney-12102018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Μatchmoney

Οπισθόφυλλο Μatchmoney-12102018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

CRSH-OUT ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
MatEii ΜοηέΥ
Το www.matchmoney.com.gr άλλαξε το παιχνίδι!
ΚολλητιλίκΙ0
m Σεγούντα
/ Βολεύει τις μικρές
φορμ του
Θ. ΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Οταν
κίνητρο, whosar
Α. ΤΣΟ ΤΗΣ
ενα ρόνο μετα
Α. ΑΧ ΤΛΗΣ
ποτετη χρειάστηκΕΤ
ήθηάέ
.ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Εθνική
δεύτερα
/ Mi15t πριν
κοι ήδη π
από TOV τελικό
τια με ένά γήολ
και όλοι... χαρούμενοι
ΤΣΑΡΛΥ
Η εξάρα
κίνητρο...
241
υπόθεση ι
Με ΤΙς
σημαιες της στον πάγκο
ΙΣΠΑΝΙΑ
το
άμυνας της ΚάδΙθ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Κρουζέιρο και Κορίνθιανς
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Με ψυχολογία
ύψη η Μπουκαραμάνγκα

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο