Λοιπόν


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λοιπόν

Λοιπόν-12072018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙ0Υ 2018 ΤΕΥΧΟΣ 1376
ΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΝ
σελ. 5
ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ
ΧΡΥΣΑΦΙ,ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ
ΤΗΣ ΡΑΤΑϊΚΟΦΣΚΙ
Απο ΑΡΑΒΑ ΚΡόΙΣΟ
ΜΗΝΥΣΕΙΣ
ΠΑΙΡΝΕΙξΤΑ{ΠΑΙΔΙΑ
ΖΗΤΑΕΙ ΤΑ ΡΕΣΤΑ Η ΑΛΙΜΟΝΟΥ
Η ΑΝΤΕΠΙθΕΣΗ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΡΟίΤΕΡ-ΜΠΟΥΚΗ
σελ. 6
ύΥιΦΙΚΟ ΤΑΣ
-0 ΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
Ι,ΑΜΟΣ κιΑΙ>
ΒΑΦΤΙΣΗ ΜΑΖΙι
ΖΩΖΩ
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ
σελ. 16-17
Η ΔΙΚΗ
πογ ΕΜΕΙΝΕ
ΣΤΗΝ,ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΤΑ
ΣΤΙ@Ν

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο