Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-11122019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-11122019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΜΙΑ ΟΡΑΤΗ
ΑΠΕΙΛΗ
ΣΕΛΙΔΑ
Ι 9 Ι 9-20Ιφ
100
ΧΡΟΝΙΑ
ΑΡΘΡΟ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑϊΕΝ
Η ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΘΕΣΕ
ΤΟΝ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΙΙ Ι Ι Ι Ι : ΙΙ Ι Ι Ι Ι ι ΙΙΙ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος ΙΟΙ„. φύλλου 30.295 Ιδρυτής; Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Να προσέχουμε
του άλλου
Συνέντευξη στην «K»
του Αλεξάνταρ Βούτσιτς
να προσέχουμε o ένας την
πλάτη του , λέει
O πρόεδρος της Σερβί
ας. Αλεξάνιαρ Βούτσιτς,
ΠΟΙ
ραχώρησΕ στην K με
αιμ>ρμή την επίσημη επίσκεψή τοιι
στην Αθήνα. O K. Βούτσιτς περιγρά
φει ως προτεραιότητα τη σιδηρο
δρομική σύνδεση Πειραιά Βου-
δαπέστης μέσω του Βελιγραδίου,
ενώ τονίζει ότι η Ε.Ε. παραμένει
στρατηγικός στόχος Της Σερβίας.
Απαντώντας σε ερώτηση για Τη
συμφωνία ΑΥΧυςΚΙς - Τρίπολης . ΕΠΙ-
σημαίνει ότι η πάντα τάσσε-
ται υπέρ της Τήρησης διεθνούς
δικαίου. Σελ. 8
ΣΗΜΕΡΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τα μυστικά
της πάγιας ρύθμισης
Τη δυνατότητα vo ρυθμίσουν ΤΙς
οφειλές tOlJS την 24
ή 48 έχουν (ιηό tnv Ιη
ν0ΙΗιρά]Ι οι φ0 Μ]λ0γΏύΙΙξν0Ι.
τίθεται αχύ η πάγια
ση. Σελ. 22
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑ NOVARTIS
«Εδειξε» ότι
o Τσίπρας ήξερε
Τον Τέως πρωθυπουργό Αλέξη τά-
ως της
και ΤΙ,Ν χειρισμών της εισαγγελέΙ,κ
Διαρά)βΔς Ελένης Τουλουπάκπ ως
m Novartis. φέρε 101 vo αέδξΙ
Χθες. το ηρώΙ0 μέςης κο-
Ιόθξ0ής ΤΟΙ Otnv ΠροανοκρΙΙΙΚή
Βουλής. o ΤΜ_Ι Αρείου
Πάγου Σελ. 4
ΑΕΠ: Ο μειώσεις κατά
δισ. ευρώ οδηγήσουν σε αύθιοη
tOU ΑΕΠ μία μονά-
εκτιμά π Ε&.ΊΚή Τράπεζα. ΣΕΚ 23
ΤΟ ΚΟΝΚΛΑΒΙΟ
Το αναψυκτικό
των υπουργών
Εξωτερικών
οι της
λανδίας λιώνουν με επτασιλι ισιη ιο
οπό tilJthV
μέχρι οι Σελ. ΙΙ
Φώφη Γεννηματά: οι τρεις
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. δηλαδή
οι Κώστας Σημίτης, Ευάγγελος Βενι
και Γιώργος , πλη
ρούν ηροί)σιοθέσεις για ιο
tOll ΓΙΕ"έδρου tnc hnllOKmtK. ανέ-
φερε η K. Φώφη Σελ. 4
Σύστημα υγείας: Εκ βάθρων
αλλαγές τρόηο οργή”Ι4ΚΗΚ, δι-
χρηματοδότησης του
συστήματος ηεφΙλτιμμινει η
ιης διηΝΕ0οις για την ανο
ΙΟυ ΕΣΥ. Σελ. 7
Ανατροπές στο νέο εξεταστικό
οι σχολές θα ορίζουν βάσεις εισαγωγής — Εθνικό απολυτήριο με βάση το 10
Τράπεζα θεμάτων. συνυπολογισμός
βαθμών των τριών Τάξεων τοι) λυκείου
και Εθνικό απολυτήριο με βάση το 10
ναι οι τρεις βασικοί άξονες στους
οποίους δομείται το νέο εξεταστικό
στημα για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, το οποίο
θα εφαρμοσθεί για πρώτη φορά τον Ιού-
VIO τοι 2023. στόχο Και Την
τοι] μορφωτικού ρόλου τοι] λυκείου.
Στο ενδιάμεσο, το υπουργείο Παιδείας θα
προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις του
υφιστάμενου πλαισίου και, ειδικότερα.
αναμένεται προσεχώς να ανακοινωθεί η
κατάργηση των ενδοσχολΙΚών —ανά πε-
ριφέρεια— εξετάσεων για τη λήψη απολυ-
ΤΠΡί0υ για μαθητές της r Λυκείου.
ΜΕ το νέο σύστημα θα δίδεται στα ΑΕΙ η
δυνατότητα να ορίζουν τη δική τους βάση
εισαγωγής, είτε ως μέσον όρο βαθμολο-
είτε δύο κρίσιμα για ΤΙς σπουδές
στο τμήμα μαθήματα. Σελ. 6
Δύο κατηγορίες για Τραμπ
ϊ.
Η [ης Βουλής tbR Μάνοι Πελάσι. tlT. κ0ΙΓτγορίες με βάση tlC η Βουλή θο ηαςκιηέμψξΙ tnv ερχόμενη
tOV Αμερικανό πρόεδρο Τρομη σε δίκη. ΥΙΟ ΤΙς KtltlV/%1iES tna κοι tl jV 1011
Κογκρέσου. Η παραπομπή ΤΟΙ Τρομπ vo ελεγχόμενη Σελ. 10
Η Αθήνα σε ρυθμούς Χριστουγέννων
Παρά ΙιςOvti@tc καιρικές ουνθήκες. ΊλΙΊθ0ς κόσμου βρέθηκε άνα-
ψε ΤΟ Ι μέτρυΝ- δέντρο Αθήνας.
ΣΧΟΛΙΟΙΤ0Υ
Eurovision,
ριάλΙΤΙ, εκλογές
και Τσιτσιπάς
τι έψαξαν οι Ελληνες
στο Διαδίκτυο το 2019
Η στις
ΤΛσεις των στη μηχανή
της Google για το 2019, ενώ. κα-
θώς η χρονιά που ΤΟ,ΣΙώνετ ήταν
έτος πολλαπλών ανα
μετρήσεων . το ψηφίζ0Ιηιε
κατέλαβε ως τη &ύτερη
θέση. Τηλεοπτικές σειρές Και ρι-
άλΙΤΙ κέντρισαν την ΤΙ ςκκγοχή ΤΟΙ]
κοινού. αναζητήσεις για
πρώτος ήρθε ο Στέφα-
vos Τσιτσιπας. Σελ. 3
Ακίνητα
στη Γλυφάδα
αγοράζουν
οι ξένοι
Οι δημοφιλέστερες περιοχές
Η Γλυφάδα, όπου καταγράφεται
δραστηριότη-
Τα το τελευταίο δΙά0ΤΤ1μα.
τηρώνξΙ το μεγαλύτερο ενδιαφέρον
Των ξένων αγοραστών KOTOlKias
στην Ελλάδα. Ακολουθούν το κε-
της , όπου
σημαντικές ε πενδΙ)ΤΙΚές
ευκαιρίες , Ιδίως για εκμετάλλευση
Και η περιοχή Κολωνακίου -
βΠΤΤού. Σελ 23
Κενή και άκυρη
η συμφωνία
Τουρκίας - Λιβύης
Αθήνα προς Σ.Α. και ΟΗΕ
Τα για την ακυρότητα
της συμφωνίας Τουρκίας ΛΙβ.Ι)ης
κΟι κινδύνους της για Την
ριφερετακή ειρήνη Και
τα αναδεικνύει η ελληνική
στις επιστολές ιι0ιι απηύθυνε στον
γενικό ,πιμματέα και στο Συμβ,οΟ
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σελ. 5
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Πειράματα
και διδάγματα
H κυοφορούμενη πρόταση
τοι υπουργείου Παιδείας για
το εξεταστικό σύστημα ενσω-
ματώνει στοιχεία αυτονόητου
εξορθολογισμού. Σε αυτά συ-
γκαταλέγονται η επαναθέΙ>ΠΙ
ση της βάσης του δέκα και η
επαναλειτουργία της τράπεζας
θεμάτων. Η ανάγκη να διορ-
θωθ0ύν αποτυχίες προηγού-
μενων πειραματισμών υπο-
δεικνύει και πώς πρέπει
προχωρήσει η παρούσα ηγε
Χρειάζεται σχολαστικός
σχεδιασμός και εξάντληση
όλων των μέσων πειθούς
την εκπαιδευτική κοινότητα.
προκειμένου να ιιπ μεγαλώσει
και άλλο η χωματερή των εκ-
παιδευτικών μεταρρυ
αέρα αυγά βάρο-
νιοι, λέει -όχι με ευγενικό τρόπο.
o Η αυτή ηαροιμίο μου ήρθε
σιο μυαλό όταν άκουσα ιο νέο ηι)ΦΙΙκό
ηρόγΡOΙΙΙΚΙ ΙΟυ ΤΟ
οποίο προβλέπει μηιανι0μό επιδότησης
μισθού γη 10% ξ"γ0ζ0-
μένΙμΝ με υψηλού ΟΙ
έφυγαν την Ελλάδα και
λεύουιι στο εξωτερικό.
Το πρόγραμμα, λέει. αηευΕΗλ εται σε
τη φάση σε εργαζομένους με ΙΙε
ηου ΥΙΟ ttRl
λάχ«ΠΙΝ ένα φόνο
αμοιβή 3.1Π) ευρώ μεικτά Ιαν μήνη. Π
επιχομτγεάαι από
ένα φόνο στο 70%. Δηλαδή νιο κάθε έναν
ΤέΤOΜ) επαναπατρισθέντα
στην εηαεΦηοη θα τον ηςΧ)
2.αη ευρώ tOV μήνα για
Αέρας κοπανιστός
12 μήνες κοι θα
τα η η επιχείρηση,
η οδυνηρή είναι
ότι την ίδια σιιγνή ηου το κράτος θα εηι
χορηγεί ελληνικές επιχειρήσεις
vo προσλαμβάνουν μερικές εκατοντάδες
Ελληνες αλλοδαπής. χιλιάδες άλλοι
Ελληνες ιπς ημεδαπής με μειαητιπιακά
και βο φεύγουν εξωτε-
για ιην αναζήτηση μιας δουλειάς
της ηρφκοηάς, ηου να τους αφήνει μερι
κή Φήμοιο οιην άκρη, Για να σιάψουν,
δηλαδή. EiVOt εφορίας
Και Ιων Ταμείων.
VO γίνει ΚΟΤνΌΠΤή
η-, σχέση με
ρίξει μια ματιά στα
στοιχεία ιου ΣΕΒ. σύμφΙ.ΝΙΙ με ια onoio η
η Χώρα
υπ ηιο εηιθειικά από
της Ευρώπης.
κό σε ετήσιες
μισθωτού ύΙΙΚ)υι: 20000 ευρώ, το μερίδιο
το οποίο o
της ξένοι 44% στην Ελλάδο και μόλις
στην 20% κοι 22%
στη Βρετανία στην Αν ιό-
λΙΙ3Τ0 οι ενός
40.WO ιρ
το οποίο σ"ηρώνει o εργΤδό
τικ φτέΝξΙ το auw Ελλάδα, ε>ναι
και
στη Βρειανία,
O λ0Ι"όΙ, . ΥΙΟ vo
Το brain και να ορχί-
συγμ1όν ΙΙΚ vo επιστρέφουν
οι Ελλπνες με υψηλών πρωό-
στη τα)ς, είναι. μει-
Ιλούν οι εισφΦές και ΦΙ στην
δεύτερσ. , να γυρίσει επιτέλους
με δυνΤΙΙΙΙOΙΙό ο ιροκός της ανάηιυδκ. Ολο
το άλλα
Ημέρα μνήμης και έμπνευσης
Στην πρόωρα ιαμένη σχεδιάστρια Κοκο-
00,ξάκη ήταν αφιερωμένη η ημερίδ0-έΚθεση «Σύγφ0-
Μνωίτες: Ο κρητικός πολιτισμός, πηγή έμπνευσης»,
που πραγματοποιήθηκε στο Tou Για
τις δημιουργίες της, είχαν έντονες επιρροές από
τις κι»τικές ρίζες της. μίλησαν διακεκριμένες Βρετανί
δες δημοσιογράφοι μώος, αλλά και η συνήδελιρός της
Μαίρη 14

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο